Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

  • Løkker

Pensum

  • Kap 4.1 - 4.3
  • Kap 5


a) 

Gitt følgende sang (med ukulele):

"Fiskebolla lengter etter havet
For havet det er fiskebollers hjem
Dette var det 1. verset
Nå er det bare 99 igjen"

Lag en for-løkke som printer ut alle versene med korrekte tall som anvist i verset. 
Bonus: Syng ett vers til studass. 

b) 

Nora har samlet en del mynter i sparegrisen. Mynttelleren gir en liste med verdier på hver mynt som telles, f.eks [20, 20, 10, 20 , 5, 1, 10] . Lag funksjonen countCoins(coinList) som tar inn en liste og returnerer antall 1, 5, 10 og 20-kronere i listen. Dette kan gjøres både med og uten for-løkke. Resultatet med den nevnte listen er [1,1,2,3].

c)

Endre litt på forrige oppgave: For hver tyvende mynt som telles skal summen av de ferdigtelte myntene skrives ut.  

Tips: Lag en variabel, sum, som holder tellingen på hvor mye penger som har blitt iterert over. 

Eksempel på kjøring:

coinList = [5,5,10,10,20,1,20,1,5,10,5,10,20,20,20,1,20,1,5,10,5,10,20,5,1,1];

       >> countCoins(coinList)
    Etter 20 mynter har vi talt opp 199 kroner
    ans =

    6  7  6  7

d)

Nora kjøper middag hver dag på hangaren. Hun vil bruke de største myntene først. Lag en funksjon, coins(price) som skriver ut hvor mange av hver mynt hun må ha med seg basert på hva middagen koster: 


Eksempel på kjøring:

           >> coins(93)

       Antall 20-kroninger: 4
       Antall 10-kroninger: 1
       Antall 5-kroninger: 0
       Antall 1-kroninger: 3

  • No labels