Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

  • Structs

Pensum:

  • 8.2 - Structures

LES DENNE TEKSTEN FØR DU BEGYNNER PÅ OPPGAVENE:

I denne oppgaven tester vi ut systemet "Cody Coursework". Dette er et system som likner på f.eks Maple T.A, som mange av dere kjenner fra Matte 1, men her undersøkes det om kodene er korrekt. Dere har fått en invitasjon via stud-mailen deres til sidene. Stud.Asser skal ikke trenge å godkjenne disse oppgavene, da det blir undersøkt i Cody Coursework om koden er korrekt.

Dere har fått en mail på stud-mailen deres med invitasjon til Cody Coursework.

Ting som er viktige å vite når man skal bruke Cody Coursework:

  • For å logge inn bruker du stud-mailen med ditt Mathworks-Passord. Du opprettet et Mathworks-passord når du lastet ned Matlab. 
  • Dersom du opprettet Mathworks-bruker med en annen e-postadresse enn stud-mailen, så må du lage en ny Mathworks-bruker med stud-mailen.  
  • Fungerer ikke i alle nettlesere, er bla. vanskelig å kjøre i Google Chrome, fungerer dog bra i Internet Explorer.
  • Tidligere lagde funksjoner eller variabler kan ikke brukes! Dersom man trenger info som man har løst i en tidligere oppgave er man da nødt til å løse det samme på nytt i samme kode. 

Takk for at du hjelper oss med å teste systemet slik at det kanskje kan bli en revolusjon for øvingsopplegget til neste år, da det ikke lenger vil være nødvendig å vente på stud.ass har tid før man kan få godkjent øvingen! (smile) 

a)

Lag variabelen date. Dette skal være en struct med feltene daymonth og year. Disse feltene skal være satt til 205 og 1992

b)

Lag funksjonen printDate. Den tar inn en datostruktur som parameter og skriver ut datoen slik:

20.05.1992

c)

Lag variabelen person som en struct med feltene namephone og dateOfBirth med verdiene 'Avogadro', 60221413 og strukturen date. date skal ha verdiene 9, 8 og 1776 for variablene daymonth og year

Den sammensatte structen skal se slik ut: