Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

 • Structs
 • Utskrift
 • Input/Output
 • Betingelser
 • While-løkker

Pensum:

 • 3.3 - Input and Output
 • 3.7 - User-Defined Functions That Return a Single Value
 • 4.1 - The if statement
 • 4.2 - The if-else statement
 • 4.3 - Nested if-else statements
 • 5.3 - While loops
 • 8.2 - Structures 

a) 

        Lag variabelen date. Dette skal være en struct med feltene day, month og year. Disse feltene skal være satt til 20, 5 og 1992.

 

>> ???????????????????
date = 

 struct with fields:

   day: 20
  month: 5
   year: 1992


b)  

        Lag funksjonen printDate. Den tar inn datostruktur date, fra oppgåve a) som parameter og skriver ut datoen slik:

>> printDate(date)
20.05.1992       

c) 

       Lag variabelen person som en struct med feltene name, phone og dateOfBirth med verdiene 'Avogadro', 60221413 og structen date. date skal ha verdiene 9, 8 og 1776 for variablene day, month og year.

 

>> ?????????????????
person = 
 struct with fields:
      name: 'Avogrado'
     phone: 60221413
  dateOfBirth: [1×1 struct]


d)

Lag funksjonen printPerson(person). Den tar inn en personstruktur som parameter og skriver ut navn, fødselsdato og telefonnummeret til person.
Utskriften skal se slik ut:

Avogadro, 09.08.1776, 60221413

Tips: Gjenbruk tidligere funksjoner.

e)

Lag funksjonen promptPerson(). Denne ber brukeren om navn, dag, måned, år og telefonnummer. Funksjonen skal returnere en personstruktur med gitt navn, fødselsdag og telefonnummer.
Eksempel på et kall av denne funksjonen: 

>> promptPerson	
Hva heter du? Avogadro
Hvilken dag er du født?	09
Hvilken måned er du født? 08
Hvilket år er du født? 1776
Hva er telefonnummeret ditt? 60221413
 
ans = 
 
     name: 'Avogadro'
  dateOfBirth: [1x1 struct]
     phone: 60221413

f)

Lag funksjonen getAge(person), som tar inn en person-struct som parameter og returnerer alderen til personen.
Dagens dato finnes slik: [Y M D] = datevec(now);

getAge ( struct ('name', 'Per', 'dateOfBirth', struct ('day', 20, 'month', 5, 'year', 1992), 'phone', 41545045 ) ) % skal returnere 25

getAge ( struct ('name', 'Mis', 'dateOfBirth', struct ('day', 30, 'month', 10, 'year', 1994), 'phone', 94255783 ) ) % skal returnere 23

g)

Lag funksjonen batchRegisterPersons(). Denne ber brukeren om å registrere en person. Deretter skal funksjonen spørre om brukeren vil registrere flere personer og gjenta dette til brukeren er ferdig. Da skal en vektor med de registrerte personene returneres.
Eksempel på kall av funksjonen:

Hva heter du? Erling
Hvilken dato er du født? 18
Hvilken måned er du født? 4
Hvilket år er du født? 1994
Hva er telefonnummeret ditt? 48151623
Skal du registrere flere personer (ja/nei)? ja
Hva heter du? Mis
Hvilken dato er du født? 30
Hvilken måned er du født? 10
Hvilket år er du født? 1994
Hva er telefonnummeret ditt? 94255783
Skal du registrere flere personer (ja/nei)? nei
 
ans =
 
1x2 struct array with fields:
  name
  dateOfBirth
  phone

h)

Lag funksjonen listPersons(listOfPersons) som tar enn en vektor med person-structer som parameter og skriver ut hver person på samme måte som i  oppgave d)

2 Comments

 1. Unknown User (sigurssu)

  Til deloppgave f). Her kan det være lurt å endre datoene til det andre eksempelet som skal returnere 22, da dette er datoen rundt når øving blir gjort og kan skape forvirring. Enten legg til en måned eller noe tilsvarende. 

  1. Jepp! Personen hadde visst bursdag i forrigårs...