Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

 • Store programmer
 • Betingelser
 • While-løkker
 • Utskrift

Pensum:

 • 3.7 - User-Defined Functions That Return a Single Value
 • 4.1 - The if statement
 • 4.4 - The switch statement
 • 5.1 - The for loop
 • 5.3 - While loops
 • 6.2 - MATLAB Program Organization

 

I denne oppgaven skal funksjoner fra Personstruct og Persondatabase settes sammen til et kjørende program. Det skal vises en meny til brukeren og la brukeren velge hva den vil gjøre. 

Hittil i øvingsopplegget har oppgaveteksten lagt opp til å skrive i en bunn-til-topp (bottom-up) stil. Det vil si å skrive de laveste funksjonen i kalltreet (se figur) først og de øverste til slutt. Den motsatte metoden, topp-til-bunn (top-down) er også mye i bruk, det vil si å skrive de øverste funksjonene først. Dette krever at man holder litt flere tanker i hodet samtidlig, men fører etter trening ofte til en bedre løsning.

Definer følgende funksjoner:

function P = process (P, choice )
fprintf ('Du har valgt %i\n', choice );
end
 
function printHeader ()
fprintf ('Skriver ut en velkomstmelding \n');
end
 
function printMenu ()
fprintf ('Skriver ut en meny \n');
end
 
function printFooter ()
fprintf ('Skriver ut en avskjedsmelding \n');
end

Dette kalles funksjonsstubber og er en teknikk som brukes når man skriver i en topp-ned metode. Stubben muligjør at man kan skrive funkjsonen personProgram som f.eks. kaller på process før process-funksjonen er skrevet ferdig. I senere oppgaver skal fprintf-funksjonen byttes ut med den faktiske implementasjonen av funksjonen.

 

 

a)

Lag funksjonen personProgram(). Funksjonen skal gjøre følgende:

 1. Skrive ut velkomstmelding
 2. Skrive ut meny
 3. Be brukeren om et tall som representerer et valg i menyen
  1. Hvis tallet er 0, avslutt
  2. Ellers: Kall på funksjonen process
 4. Repter steg 2-4 så lenge brukeren ikke vil avslutte.

Eksempel på utskrift: 

Skriver ut en velkomstmelding
Skriver ut en meny
Velg et tall: 1
Du har valgt 1
Skriver ut en meny
Velg et tall: 0
Skriver ut en avskjedsmelding

b)

Fyll ut funksjonen printHeader() slik at den skriver ut en passende velkomstmelding. Hovedmenyen skal se slik ut

1. Hent database fra fil
2. Lagre database til fil
3. List alle personer
4. Legg inn ny person
5. Endre en person
0. Avslutt programmet

c)

Lag funksjonen printMenu() som skriver ut menyen.

d)

Fullfør printFooter() slik den skriver ut en passende avskjedsmelding.

e)

Definer funksjonsstubbene processLoad(), processStore(P), processListPersons(P), P = processNewPerson(P) og P = processChangePerson(P). Legg inn en fprintf som forteller hva hver av funksjonene skal gjøre. Feks: processLoad har fprinft('Laster fil'); .

PS: P er en vektor hvor hvert element er en personstruktur lik den i Persondatabase

f)

Skriv om P = process(P, choice)-funksjonen slik at den kaller riktig underfunksjon ved gitt valg. Hvis valget er < 1 eller > 5, skal funksjonen skrive ut 'Ugyldig valg!'.

g)

Fyll ut P = processLoad()-funksjonen. Den skal be brukeren om å fylle inn et navn på en fil. Så skal den kalle på loadfile-funksjonen fra Persondatabase med navnet som argument. Funksjonen skal returnere vektoren som loadfile returnerer.

h)

Fullfør  processStore(P)Den skal be brukeren om å fylle inn et navn på en fil. Så skal den kalle store-funksjonen (fra Persondatabase) med navnet og parameteren P.

i)

Skriv ferdig processListPersons(P). Funksjonen skal kalle funksjonen listPersons fra Persondatabase med parameteren P som argument.

j)

Fyll ut P = processNewPerson(P). Den skal kalle på promptPerson fra Personstruct. Personstrukturen som promptPerson returnerer skal legges til på slutten av parameteren P. Merk at parameteren P skal også returneres.

k)

Fullfør P = processChangePerson(P) funksjonen. Den skal først be brukeren om å skrive inn et tall, hvor tallet representerer indeksen i person-listen som personen du vil endre på, ligger. Deretter skal funksjonen skrive ut denne personen. Så kaller den på promptPerson for å la brukeren skrive inn oppdatert informasjon. Overskriv til slutt personen i parameteren P. Denne funksjonen skal også returnere P.

l)

Det er vanlig at et program spør om du vil lagre ulagrede endringer før programmet avsluttes. Implementer dette i programmet.

m)

Legg til et menyvalg for å søke etter en person på navn og implementer funksjonaliteten for dette. Søket skal printe ut personen med printPerson funksjonen.