Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

  • Strengebehandling
  • Funksjoner
  • Betingelser

Pensum:

  • 3.7 - User-Defined Functions That Return a Single Value
  • 4.1 - The if statement
  • 7.2 - Operations on Strings
  • 7.3 - The 'is' Functions for Strings

a) Et palindrom er et ord som staves likt begge veier (f.eks. 'abba' eller det finske ordet 'smulalums'). Lag en funksjon, isPalindrome(word) som returnerer true om word er et palindrom; false ellers.

TipsMatlabs innebygde funksjon, strcmp, kan være nyttig. Det er ikke lov å benytte seg av funksjonen fliplr.b) Utvid funksjonaliteten slik at funksjonen kan ta inn en setning og sjekke om den er et palindrom.

Test med palindromet: 

Alle reisetrette skal ete laks etter te, sier Ella.

Hint: Matlabs innebygde funksjon, isletter, kan være nyttig.

 

 

c) Lag en funksjon, containsSubstring(first, second), som tar inn to strenger og sjekker om den første strengen inneholder den andre. Dersom den gjør det, returneres den første posisjonen den forekommer på (fra 1), ellers returneres -1. Det er ikke lov å bruke Matlabs innebygde funksjon, strfind.                                                                                                                                                                                                   

Eksempel på kjøring
>> containsSubstring('ITGK er det beste faget', 'best')

ans =

		13