Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kodeforståelsesoppgaver

Oppgave 7.1.1: Strengsammenlikning

Hva skrives ut hvis vi kjører scriptet «oppgave_1.m»?
oppgave_1.m
strcmp('nei', 'nei')
'nei' == 'nei'
strcmp('nei', 'jo')
'nei' == 'jo' 

Videoforklaring (6:38)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
ans =
   1
ans =
   1   1   1
ans =
   0
Error using == 
Matrix dimensions must agree.

Oppgave 7.1.2: Bokstaver som tall

Hva skrives ut hvis vi kjører scriptet «oppgave_2.m»?
oppgave_2.m
x = [ '0':'9', 'A':'Z', 'a':'z' ]
fprintf('%3c ', x);
fprintf('\n');
fprintf('%3d ', x);
fprintf('\n');
length('a':'å')
double(['æ', 'ø', 'å']) 

Videoforklaring (16:16)

Del 1 (8:28)Del 2 (3:25)Del 3 (4:23)

Generelt om bokstaver som tall, og bruk av
kolon-operasjonen med bokstaver.

Fprintf med bokstavverdier tolket som tall.Bruk av norske bokstaver, og oppgaveoppsummering.

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
x =
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 
ans =
  133
ans =
  230  248  229

 Oppgave 7.1.3: Tekstmatriser og cellelister

Hva skrives ut hvis vi kjører scriptet «oppgave_3.m»?
oppgave_3.m
x = [ 'Hallo'; 'Baloo'; 'Jo  ' ];
y = { 'Hallo'; 'Baloo'; 'Jo' };
size(x)
size(y)
fprintf('Mitt navn er "%s".\n', x(3,:));
fprintf('Mitt navn er "%s".\n', y{3}); 

Videoforklaring (11:27)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
ans =
   3   5
ans =
   3   1
Mitt navn er "Jo  ".
Mitt navn er "Jo".

 Oppgave 7.1.4: Indeksering i cellelister

Hvilken verdi får variabelen C hvis vi kjører «oppgave_4.m»?
oppgave_4.m
C = { 1, 2, 3; 'hei', 'på', 'deg' };
C(1, 2) = {3};
C{1, 3} = {3};
C{2, 2} = C(2, 2);

Videoforklaring (8:39)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...

Utskrift fra celldisp(C):

C{1,1} =
   1
C{2,1} =
hei
C{1,2} =
   3
C{2,2}{1} =
på
C{1,3}{1} =
   3
C{2,3} =
deg

 Oppgave 7.1.5: Indeksering i cellelister

Hvilken verdi får variabelen C hvis vi kjører «oppgave_5.m»?
oppgave_4.m
C = { 1, 3, {3}; 'hei', {'på'}, 'deg' };
C{1, 3}{2} = C{1, 1} + C{1, 2};
C(end+1, :) = C(end, :);
C{end,3}(end+1) = '!';

Videoforklaring (11:47)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...

Utskrift fra celldisp(C):

C{1,1} =
   1
C{2,1} =
hei
C{3,1} =
hei
C{1,2} =
   3
C{2,2}{1} =
på
C{3,2}{1} =
på
C{1,3}{1} =
   3
C{1,3}{2} =
   4
C{2,3} =
deg
C{3,3} =
deg!

 Oppgave 7.1.6: Tittel

 Kodeoppgaver

Oppgave 7.2.1: Tittel

Unable to render {include} The included page could not be found.

Oppgave 7.2.2: Tittel

Unable to render {include} The included page could not be found.

 Oppgave 7.2.3: Tittel

Unable to render {include} The included page could not be found.

 Oppgave 7.2.4: Tittel

Unable to render {include} The included page could not be found.

 Oppgave 7.2.5: Tittel

Unable to render {include} The included page could not be found.

 • No labels