Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kodeforståelsesoppgaver (total videotid: 54:52)

OppgaveVideotidBeskrivelseVanskelighetsgrad
Oppgave 7.1.1: Strengsammenlikning6:39Hva tekststrenger er i Matlab, og hvordan man sammenlikner dem.Lett
Oppgave 7.1.2: Bokstaver som tall16:19Hvordan bokstaver representeres av symboler som kan tolkes som tall,
og hvordan man kan forstå Matlab-kode som utnytter dette.
Middels
Oppgave 7.1.3: Tekstmatriser og cellelister11:27Hvordan man kan se på en matrise med tekst i Matlab, hva cellelister er,
og hvorfor de fungerer bedre til å lagre rekker med tekststrenger.
Middels
Oppgave 7.1.4: Indeksering i cellelister8:40Hvordan man kan forstå de to typene indeksering man kan bruke for å hente og sette verdier fra cellelister.Lett
Oppgave 7.1.5: Indeksering i cellelister11:47Hvordan forstå mer kompliserte, sammensatte indekseringsuttrykk med cellelister i Matlab.Vanskelig

Kodeoppgaver (total videotid: 1:06:43)

OppgaveVideotidBeskrivelseVanskelighetsgrad
Oppgave 7.2.1: Fjern vokaler13:15Oppgave om å lage en ny streng fra en annen streng ved å behandle strengen som en liste av bokstaver.Lett
Oppgave 7.2.2: Tverrsum10:36Oppgave som konverterer fra tall til tekst, og som utnytter at bokstaver kan sees på som tall.Lett
Oppgave 7.2.3: Tell bokstaver13:42Oppgave om å lage og bruke cellelister som inneholder tekst og tall.Lett
Oppgave 7.2.4: Store forbokstaver14:36Oppdeling av en tekststreng basert på skilletegn, sammenslåing av en celleliste med tekst til en lang tekststreng, og endring av strenger i en celleliste.Middels
Oppgave 7.2.5: Ordforekomst14:34Mer avansert oppgave som bruker cellelister til å holde ord og tall, og hvor vi sammenlikner ord i cellelister med hverandre.Middels

Alle oppgavene på en side

Oppgavevideoer uke 43 - alle oppgaver

  • No labels