Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kodeforståelsesoppgaver (total videotid: 52:09)

OppgaveVideotidBeskrivelseVanskelighetsgrad
Oppgave 3.1.1: If-setninger5:45Måten Matlab behandler if-setningerLett
Oppgave 3.1.2: Tvilsom bruk av if-setninger9:01Hvordan if-setninger kan brukes feil.Lett
Oppgave 3.1.3: Switch-setninger4:05Hvordan behandle switch-setninger i MatlabLett
Oppgave 3.1.4: For-løkker gjentar kodeutførelse9:53Fremgangsmåte for å løse kodeforståelsesoppgaver som spør om hva kode betyr, og hvordan vi kan forstå for-løkker som gjentakelse av kode et visst antall ganger.Middels
Oppgave 3.1.5: Iterasjonsvariabel i for-løkke6:10Hvordan iterasjonsvariabelen brukes i for-løkker i Matlab, og hvordan dens verdi kan brukes til å gi forskjellig oppførsel i forskjellige løkkeiterasjoner.Lett
Oppgave 3.1.6: Tilordning til teller-variabel i for-løkke8:31Hvordan Matlab håndterer variabeltilordninger til en teller-variabel inni en for-løkke, og grunner til at dette er en dårlig idé.Middels
Oppgave 3.1.7: For-løkke med matriser8:36Hvordan Matlab behandler løkkeuttrykk som er matriser med flere dimensjoner.Middels

 

Kodeoppgaver (total videotid: 1:13:04)

OppgaveVideotidBeskrivelseVanskelighetsgrad
Oppgave 3.2.1: Skriv ut velkomstmelding 12:45Bruk av if-setning til å variere oppførsel til script basert på klokkeslett, og hvordan man kan kjøre kode ved oppstart av Matlab.Middels
Oppgave 3.2.2: Konverter fra romersiffer 5:38 Bruk av switch-setning til å lage en rekke med likhetssammenlikninger.Lett
Oppgave 3.2.3: Skreddersydd Fahrenheit-oversikt 14:58 Bruk av input-funksjonen til å lese inn tekst- og tallverdier fra bruker, bruk av if-setning til å variere oppførsel i script, og bruk av for-løkke til å kjøre kode et visst antall ganger.Middels
Oppgave 3.2.4: Finn elementposisjon i vektor 11:48 Bruk av for-løkke for å gå gjennom posisjonene i en vektor.Lett
Oppgave 3.2.5: Konverter fra romertall 11:37 Bruk av for-løkke til å gå gjennom posisjoner i en liste, og sammenlikne verdier på etterfølgende posisjoner.Middels+
Oppgave 3.2.6: Eksamensoppgave 16:20 Løsning av eksamensoppgave om for-løkker, if-setninger og matriser.Vanskelig

Alle oppgavene på en side

Oppgavevideoer uke 38 - alle oppgaver

  • No labels