Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kodeforståelsesoppgaver (total videotid: 57:11)

Oppgave 2.1.1: Matriser og vektorer

Hva skrives ut hvis vi kjører det følgende scriptet?
oppgave_1.m
[1, 2, 3]
[1; 2; 3]
[1, 2, 3; 4, 5, 6]
[1, 2, 3; 4, 5, 6]'
size(1:3)
size((1:3)')

Videoforklaring (8:15)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
ans =
   1   2   3
ans =
   1
   2
   3
ans =
   1   2   3
   4   5   6
ans =
   1   4
   2   5
   3   6
ans =
   1   3
ans =
   3   1

Oppgave 2.1.2: Posisjonsindeksering

 

Hvilken verdi har M etter at vi kjører dette scriptet?
oppgave_2.m
M = [1, 2, 3, 4; 5, 6, 7, 8; 9, 10, 11, 12];
M(1,2) = 5;
M(end,end) = 90;
M([1,2], 1) = M([2, 3], 1);
M(:,[3, 2]) = M(:, [2, 3]);
M(1:end,:) = M - 1;

Videoforklaring (10:57)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
M =
   4   2   4   3
   8   6   5   7
   8  10   9  89

Oppgave 2.1.3: Logisk indeksering

 

Hva skrives ut hvis vi kjører det følgende scriptet?
oppgave_3.m
x = 1:5
x([true,false, true, false, true])
x(true)
x > 3
x(ans)
mod(x,2)
mod(x,2) == 0
x < 2 | x >= 4 & mod(x, 2) == 0
x(x < 2 | x >= 4 & mod(x, 2) == 0)

Videoforklaring (14:44)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
x =
   1   2   3   4   5
ans =
   1   3   5
ans =
   1
ans =
   0   0   0   1   1
ans =
   4   5
ans =
   1   0   1   0   1
ans =
   0   1   0   1   0
ans =
   1   0   0   1   0
ans =
   1   4

Oppgave 2.1.4: Forskjell på true/false og 0/1

Hva skrives ut hvis vi kjører det følgende scriptet?
oppgave_4.m
1 + 1
true + true
0 + 0
false + false

x = 1:5
x([true, true, true, true, true])
x([1, 1, 1, 1, 1])
x([false, false, false, false, false])
x([0, 0, 0, 0, 0])

Videoforklaring (7:53)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
ans =
   2
ans =
   2
ans =
   0
ans =
   0
x =
   1   2   3   4   5
ans =
   1   2   3   4   5
ans =
   1   1   1   1   1
ans =
  Empty matrix: 1-by-0
Subscript indices must either be real positive integers or logicals.
Error in oppgave_4 (line 10)
x([0, 0, 0, 0, 0]) 

Oppgave 2.1.5: Posisjonsindeksering

 

Hva skrives ut hvis vi kjører det følgende scriptet?
oppgave_5.m
alfabet = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', ...
      'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z'];
disp(alfabet([13, 1, 20, 12, 1, 2, 5, 18, 11, 10, 5, 13, 16, 5, 11, 21, 12, 20]));

Videoforklaring (4:20)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
matlaberkjempekult

Oppgave 2.1.6: Matriseoperasjoner

Hva skrives ut hvis vi kjører det følgende scriptet?
oppgave_6.m
A = [ 1, 2; 3, 4 ];
A .* A
A * A
A ./ A
A / A
A .^ 2
A ^ 2

Videoforklaring (11:02)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
ans =
   1   4
   9  16
ans =
   7  10
  15  22
ans =
   1   1
   1   1
ans =
   1   0
   0   1
ans =
   1   4
   9  16
ans =
   7  10
  15  22

Kodeoppgaver (total videotid: 1:13:43)

Oppgave 2.2.1: Matrise som datastruktur

Vi skal lage et program for å ta vare på rundetidene i et skøyteløp, og analysere de etterpå. Vi har fått oppgitt følgende eksempeldata til bruk under utvikling.

Lag et script som oppretter en passende datastruktur som inneholder disse dataene, og som lagrer den i en variabel.

Videoforklaring (5:45)

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
opprett_rundetider.m
 rundetider = [ 25, 29, 31, 30; 
        25, 31, 29, 29;
        24, 28, 32, 33 ];

Oppgave 2.2.2: Posisjonsindeksering

 

Vi ønsker å  kunne få statistikk for løpet til en spesifikk utøver. Lag en funksjon som lar brukeren skrive inn et utøvernummer, og som skriver ut alle rundetidene til den utøveren. Skriv også ut den raskeste rundetiden til den utøveren.

Utdelt kode

Script for å lage testdata:

 opprett_rundetider.m
opprett_rundetider.m
 rundetider = [ 25, 29, 31, 30; 
        25, 31, 29, 29;
        24, 28, 32, 33 ];

Videoforklaring (10:56)

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
skriv_ut_loeperstat.m
function skriv_ut_loeperstat(rundetider)
  loepernr = input('Skriv inn løpernummer: ');
  loepertider = rundetider(loepernr, :);
  disp(loepertider);
  disp(min(loepertider));
end

Oppgave 2.2.3: Logisk indeksering

 

Vi ønsker å kunne sammenlikne løpet til to utøvere. Lag en funksjon som lar brukeren skrive inn to utøvernummer, og som skriver ut rundenumrene og rundetidene der den første utøveren var raskere enn den andre.

Utdelt kode

Script for å lage testdata:

 opprett_rundetider.m
opprett_rundetider.m
 rundetider = [ 25, 29, 31, 30; 
        25, 31, 29, 29;
        24, 28, 32, 33 ];

Videoforklaring (12:31)

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
sammenlikn_loepere.m
function sammenlikn_loepere(rundetider)
  loeper1 = input('Skriv inn nummeret til første løper: ');
  loeper2 = input('Skriv inn nummeret til andre løper: ');
  
  loepertid1 = rundetider(loeper1, :);
  loepertid2 = rundetider(loeper2, :);
 
  er_raskere = loepertid1 < loepertid2;
  raskeste_tider = loepertid1(er_raskere);
  disp(raskeste_tider),
 
  raskeste_rundenr = find(er_raskere);
  disp(raskeste_rundenr);
end

Oppgave 2.2.4: Mer indeksering

 

Vi ønsker å kunne analysere resultatene i en bestemt runde. Lag en funksjon som ber brukeren skrive inn et rundenummer, og som skriver ut den rundens rundetider hvor tiden var høyere enn gjennomsnittet i den runden.

Utdelt kode

Script for å lage testdata:

 opprett_rundetider.m
opprett_rundetider.m
 rundetider = [ 25, 29, 31, 30; 
        25, 31, 29, 29;
        24, 28, 32, 33 ];

Videoforklaring (7:25)

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
skriv_ut_tider_over_rundesnitt
function skriv_ut_tider_over_rundesnitt(rundetider)
  rundenr = input('Skriv inn et rundenummer: ');
  tider = rundetider(:, rundenr);
  snitt = mean(tider);
  er_over_snitt = tider > snitt;
 
  tider_over_snitt = rundetider(er_over_snitt, rundenr);
  disp(tider_over_snitt);
end

Oppgave 2.2.5: Innebygde funksjoner og matriser

 

Vi ønsker å finne den utøveren som vant løpet. Lag en funksjon for å skrive ut utøvernummeret til den utøveren som hadde laveste totale løpstid.

Utdelt kode

 Script for å opprette testdata: opprett_rundetider.m
opprett_rundetider.m
 rundetider = [ 25, 29, 31, 30; 
        25, 31, 29, 29;
        24, 28, 32, 33 ];

Videoforklaring (12:42)

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
skriv_ut_vinner.m
function skriv_ut_vinner(rundetider)
  totaltider = sum(rundetider, 2);
  disp(find(totaltider == min(totaltider)));
end

Oppgave 2.2.6: Extra-spill

I tippingsspillet Extra leverer spillere et 5 x 5-brett med unike tall mellom 1 og 75. Det trekkes så 47 unike tall mellom 1 og 75. Man kan vinne en premie med tre forskjellige kriterier:
 1. Hvis man fyller det innerste 9x9-området av brettet, kalt bilde.
 2. Hvis man fyller ytterkanten av brettet, kalt ramme.
 3. Hvis man fyller hele brettet.

Et eksempelbrett er avbildet under.


Vi skal lage en simulator av dette spillet i Matlab, for å analysere våre vinnersjanser. Vi har funnet ut at vi kan representere et resultat-brett som en 5x5 matrise med logiske verdier, hvor en posisjon har verdien true hvis det tilsvarende Extra-brettet hadde en verdi der som ble trukket og false ellers.

Lag en funksjon som tar inn et slikt Extra-brett, og som returnerer true hvis brettet er et vinnerbrett og false hvis det ikke er det.

Videoforklaring (24:24)

Del 1 (8:35)Del 2 (6:38)Del 3 (6:40)Del 4 (2:31)
Tolkning av oppgaveteksten, oppdeling av problemet i mindre biter, og bruk av funksjoner for å strukturere problemløsningen.Hvordan finne ut om det indre området i brettet er fylt, vha posisjonsindeksering og funksjonen all.Hvordan finne ut om det ytre området av brettet er fylt, vha posisjonsindeksering og funksjonen all.Testing av den endelige løsningen, og konklusjon rundt fremgangsmåte for problemløsning.

 

Utdelt kode

Dette scriptet lager noen variabler som inneholder eksempelbrett man kan teste løsningen sin med.

 opprett_testbrett.m
opprett_testbrett.m
fylt_brett = true(5);
fylt_ramme = fylt_brett;
fylt_ramme(2:4,2:4) = false;
fylt_bilde = ~fylt_ramme;
ufylt_1 = fylt_bilde;
ufylt_1(3, 3) = false;
ufylt_2 = fylt_ramme;
ufylt_2(1, 1) = false;
ufylt_3 = fylt_ramme;
ufylt_3(5, 5) = false;

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
er_vinnerbrett.m
function retur = er_vinnerbrett(brett)
  retur = har_fylt_bilde(brett) || har_fylt_ramme(brett);
end
har_fylt_bilde.m
 function retur = har_fylt_bilde(brett)
  bilde = brett(2:4, 2:4);
  kol_har_bare_true = all(bilde);
  retur = all(kol_har_bare_true);
end
har_fylt_ramme.m
 function retur = har_fylt_ramme(brett)
  rad1 = brett(1, :);
  rad5 = brett(5, :);
  kol1 = brett(:, 1);
  kol5 = brett(:, 5);
  retur = all(rad1) && all(rad5) && all(kol1) && all(kol5);
end

 • No labels