Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kodeforståelsesoppgaver (total videotid: 57:11)

OppgaveVideotidBeskrivelseVanskelighetsgrad
Oppgave 2.1.1: Matriser og vektorer8:15Opprettelse av matriser og vektorer i Matlab, og tolkning av dimensjoner.Lett
Oppgave 2.1.2: Posisjonsindeksering10:57Hvordan bruk av tall som indeksuttrykk kan tolkes og brukes i Matlab.Middels
Oppgave 2.1.3: Logisk indeksering14:44Hvordan bruk av logiske indeksuttrykk kan tolkes og brukes i MatlabMiddels
Oppgave 2.1.4: Forskjell på true\false og 0\17:;53Hvordan true/false er likt og forskjellig fra 0/1 i Matlab.Lett
Oppgave 2.1.5: Posisjonsindeksering4:20Eksempeloppgave om posisjonsindeksering.Middels
Oppgave 2.1.6: Matriseoperasjoner11:02Hvordan matriseoperasjoner og elementvise operasjoner er forskjellige fra hverandre.Middels

Kodeoppgaver (total videotid: 1:13:43)

OppgaveVideotidBeskrivelseVanskelighetsgrad
Oppgave 2.2.1: Matrise som datastruktur5:45Hvordan matriser kan passe til å lagre data vi bruker i et program.Lett
Oppgave 2.2.2: Posisjonsindeksering10:56Bruk av posisjonsindeksering til å besvare spørsmål om innholdet i rader i en matrise.Lett
Oppgave 2.2.3: Logisk indeksering12:31Bruk av logisk indeksering til å løse oppgave hvor man trenger element fra en matrise basert på en logisk betingelse.Lett
Oppgave 2.2.4: Mer indeksering7:25Sammensatt indekseringsoppgave.Middels
Oppgave 2.2.5: Innebygde funksjoner og matriser12:42Hvordan innebygde funksjoner kan brukes til å regne med matriser i Matlab.Middels
Oppgave 2.2.6: Extra-spill24:24Større og vanskelig problemløsningsoppgave.Vanskelig

Alle oppgavene på en side

Oppgavevideoer uke 37 - alle oppgaver

  • No labels