Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hviskeleken er en festlek som spilles av en gruppe personer, hvor en person starter med å finne på et hemmelig ord. Dette ordet hviskes så til alle deltakerne etter tur, og unøyaktighet i ordoverføringen gjør at ordet gjerne endres underveis. Når alle deltakerne har hørt ordet, ser man hvor forskjellig fra originalordet det siste ordet har blitt.

Du har lyst til å lage en Matlab-simulator av hviskeleken, med et valgfritt antall deltakere. Unøyaktigheten i ordformidlingen mellom deltakerne planlegger du å modellere ved å bytte plassen til to tilfeldige bokstaver i ordet. Du innser at siden alle deltakerne i spillet gjør den samme jobben, kan problemet løses rekursivt. Lag en rekursiv funksjon hviskelek(ord, n), som bruker rekursjon til å returnere resultatordet etter n runder med hvisking.

Videoforklaring (9:45)

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
hviskelek.m
function retur = hviskelek(ord, n)
  if n == 0
    retur = ord;
    return;
  end
  pos1 = randi(length(ord));
  pos2 = randi(length(ord));
  ord([pos1, pos2]) = ord([pos2, pos1]);
  retur = hviskelek(ord, n-1);
end 
 • No labels