Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lag en funksjon analyser_fil(filnavn), som:

 • Skriver filens innhold til skjerm, linje for linje.
 • Skriver til skjerm hvor mange linjer det er i filen.
 • Skriver til skjerm hvor mange ord det er i filen.

Du kan anta at ord er adskilt av mellomrom i filen.

Videoforklaring (14:30) 

Del 1 (7:28)Del 2 (7:02)
Oppgaveintroduksjon, og kode for å håndtere lesing av tekst fra fil.Kode som behandler teksten lest inn fra fil.

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
analyser_fil.m
function analyser_fil(filnavn)
  % 1. Åpne filen
  fd = fopen(filnavn, 'r');
  if fd == -1
    error('Kunne ikke åpne filen %s\n', filnavn);
  end
  
  % 2. Bruke filen
  antall_linjer = 0;
  antall_ord = 0;
  while ~feof(fd)
    linje = fgetl(fd);
    % Behandle linjen 
    fprintf('%s\n', linje);
    antall_linjer = antall_linjer + 1;
    ord = strsplit(linje, ' ');
    antall_ord = antall_ord + length(ord);
  end
  fprintf('Antall linjer: %d\n', antall_linjer);
  fprintf('Antall ord: %d\n', antall_ord);
  
  % 3. Lukke filen
  status = fclose(fd);
  if status == -1
    error('Kunne ikke lukke filen %s\n', filnavn);
  end
end 
 • No labels