Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva skrives ut til skjerm hvis vi kjører scriptet oppgave_4.m? Anta at du har lesetilgang til alle filer.

oppgave_4.m
fd = fopen('oppgave_4_fil.txt', 'r');
linje1 = fgetl(fd);
linje2 = fgets(fd);
fprintf('Lengde 1: %d, lengde 2: %d\n', length(linje1), length(linje2));
oppgave_4_fil.txt
Linje 1
Linje 2
Linje 3

 

Videoforklaring (10:34)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
 Svar på Mac og Linux (og av og til Windows)
Lengde 1: 7, lengde 2: 8
 Vanlig svar i Windows:
Lengde 1: 7, lengde 2: 9

(Svaret blir annerledes fordi "ny linje" representeres av to bokstaver, \r og \n, i stedet for bare \n. Hvis filen åpnes med rettigheter 'rt' i stedet for 'r', så vil Matlab oversette alle linjeskift til '\n' og lengde 2 vil bli 8.)

 

 

  • No labels