Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva blir innholdet i filene «oppgave_3_fil.txt» hvis vi kjører scriptet oppgave_3.m? Anta at du har skrivetilgang til alle filer, og rettighet til å lage nye filer.

oppgave_3.m
fd = fopen('oppgave_3_fil.txt', 'w');
fprintf(fd, 'Katten %s spiste %d fisk på %.2f kg\n', 'Mons', 3, 0.75);
fclose(fd);

Videoforklaring (4:34)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
 Innholdet i oppgave_3_fil.txt
oppgave_3_fil.txt
Katten Mons spiste 3 fisk på 0.75 kg
 
  • No labels