Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du irriterer deg kraftig over en kamerat som aldri klarer starte sine setninger med stor forbokstav i eposter. Du ønsker derfor å lage et program for å oversette epostene han sender til tekst hvor første bokstav i hver setning er gjort stor. Kameraten din bruker heller aldri punktum ved forkortelser, og aldri spørsmålstegn eller utropstegn, som gjør at du vet at punktum avslutter en setning. Lag en funksjon som tar inn en epost-tekst som en streng, gjør første bokstav i hver setning stor, og returnerer resultatet.

Videoforklaring (14:36) 

Del 1 (7:12)Del 2 (7:24)
Oppgaveintroduksjon, og strengoppdeling og -sammenslåing.Endring av strenger i listen til å ha stor forbokstav.

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
stor_forbokstav.m
function retur = stor_forbokstav(epost)
  setninger = strsplit(epost, '.');
  
  % Konverter hver setning til stor forbokstav
  for i = 1:length(setninger)
    setning = setninger{i};
    
    pos = find(isletter(setning), 1);
    setning(pos) = upper(setning(pos));
    
    setninger{i} = setning;
  end
  
  retur = strjoin(setninger, '.');
end


 • No labels