Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tverrsummen til et tall er definert som summen av sifrene til tallet. For eksempel har vi at tverrsummen av 123 = 1 + 2 + 3 = 6. Tverrsummen av 91 = 9 + 1 = 10.

Lag en funksjon som tar inn et tall, og returnerer tverrsummen av det tallet.

Videoforklaring (10:36) 

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
tverrsum.m
function retur = tverrsum(tall)
    teksttall = sprintf('%d', tall);
    sifre = teksttall - '0';
    retur = sum(sifre);
end

 

 

  • No labels