Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva skrives ut hvis vi kjører scriptet «oppgave_2.m»?

oppgave_2.m
x = [ '0':'9', 'A':'Z', 'a':'z' ]
fprintf('%3c ', x);
fprintf('\n');
fprintf('%3d ', x);
fprintf('\n');
length('a':'å')
double(['æ', 'ø', 'å']) 

Videoforklaring (16:16)

Del 1 (8:28)Del 2 (3:25)Del 3 (4:23)

Generelt om bokstaver som tall, og bruk av
kolon-operasjonen med bokstaver.

Fprintf med bokstavverdier tolket som tall.Bruk av norske bokstaver, og oppgaveoppsummering.

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
x =
0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z 
 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 
ans =
  133
ans =
  230  248  229
 • No labels