Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lag en funksjon som tar inn en vektor med poengsummer fra 0 til 100, og som returnerer en vektor med bokstavkarakterer som tilsvarer poengsummene i argumentet. Karaktergrensene er som oppgitt i tabellen under.

PoengsumKarakter
89-100A
77-88B
65-76C
53-64D
41-52E
0-40F

Videoforklaring (10:25)

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
karakterer.m
function retur = karakterer(poengsummer)
  retur = blanks(length(poengsummer));
  for i = 1:length(retur)
    poeng = poengsummer(i);
    if poeng >= 89
      retur(i) = 'A';
    elseif poeng >= 77
      retur(i) = 'B';
    elseif poeng >= 65
      retur(i) = 'C';
    elseif poeng >= 53
      retur(i) = 'D';
    elseif poeng >= 41
      retur(i) = 'E';
    else
      retur(i) = 'F';
    end
  end
end 
 • No labels