Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funksjonen under regner ut verdien som tilsvarer et romersiffer. Er den vektorisert? Hvordan kan den eventuelt vektoriseres?

fra_romersiffer.m
function retur = fra_romersiffer(siffer)
  switch siffer
    case 'I', verdi = 1;
    case 'V', verdi = 5;
    case 'X', verdi = 10;
    case 'L', verdi = 50;
    case 'C', verdi = 100;
    case 'D', verdi = 500;
    case 'M', verdi = 1000;
  end
  retur = verdi;
end

Videoforklaring (10:48)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
Den er ikke vektorisert, for den bruker ikke Matlabs innebygde operasjoner eller funksjoner og den kan heller ikke regne ut resultat for en hel vektor av verdier av gangen. Det er generelt vanskelig å vektorisere kode som trenger å bruke switch-setninger, siden de gjerne har mye sprikende oppførsel som det er vanskelig å uttrykke med én eller et lite knippe innebygde funksjoner og operasjoner. Det finnes en måte å gjøre det på her (se utdelt kode i oppgave 5.2.6), men generelt er det beste vi kan gjøre å lage en "liksom-vektorisert"-funksjon vha en for-løkke som behandler ett og ett element i parameteren. Ved å gjøre dette, kan kode som bruker funksjonen fortsatt skrives vektorisert.
 • No labels