Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funksjonen under regner ut arealet av en sirkel. Er den vektorisert? Hvordan kan den eventuelt vektoriseres?

g.m
function y = g(x)
    y = pi * x ^ 2;
end 

Videoforklaring (3:54)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
 Nei, for funksjonen lar oss ikke regne ut svar for hele vektorer av gangen. Den kunne blitt vektorisert med bruk av elementvis opphøyd-i.
  • No labels