Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funksjonen under regner ut omkretsen av en sirkel. Er den vektorisert?

f.m
function y = f(x)
    y = 2 * pi * x;
end

Videoforklaring (5:07)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...

Ja, funksjonen lar oss regne ut en mengde omkretser på en gang ved å utnytte Matlabs innebygde operasjoner.

  • No labels