Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lag en funksjon som som tar inn en vektor og en elementverdi, og som returnerer første posisjon hvor vektoren inneholder elementverdien. Hvis vektoren ikke innholder elementverdien, skal funksjonen returnere 0.

Videoforklaring (11:48)

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
finn_verdi.m
function retur = finn_verdi(vektor, verdi)
  for i = 1:length(vektor)
    if vektor(i) == verdi
      retur = i;
      return;
    end
  end
  retur = 0;
end
 • No labels