Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vi ønsker å finne den utøveren som vant løpet. Lag en funksjon for å skrive ut utøvernummeret til den utøveren som hadde laveste totale løpstid.

Utdelt kode

 Script for å opprette testdata: opprett_rundetider.m
opprett_rundetider.m
 rundetider = [ 25, 29, 31, 30; 
        25, 31, 29, 29;
        24, 28, 32, 33 ];

Videoforklaring (12:42)

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
skriv_ut_vinner.m
function skriv_ut_vinner(rundetider)
  totaltider = sum(rundetider, 2);
  disp(find(totaltider == min(totaltider)));
end
 • No labels