Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vi ønsker å kunne analysere resultatene i en bestemt runde. Lag en funksjon som ber brukeren skrive inn et rundenummer, og som skriver ut den rundens rundetider hvor tiden var høyere enn gjennomsnittet i den runden.

Utdelt kode

Script for å lage testdata:

 opprett_rundetider.m
opprett_rundetider.m
 rundetider = [ 25, 29, 31, 30; 
        25, 31, 29, 29;
        24, 28, 32, 33 ];

Videoforklaring (7:25)

Løsningsforslag

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
skriv_ut_tider_over_rundesnitt
function skriv_ut_tider_over_rundesnitt(rundetider)
  rundenr = input('Skriv inn et rundenummer: ');
  tider = rundetider(:, rundenr);
  snitt = mean(tider);
  er_over_snitt = tider > snitt;
 
  tider_over_snitt = rundetider(er_over_snitt, rundenr);
  disp(tider_over_snitt);
end
 • No labels