Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva skrives ut hvis vi kjører det følgende scriptet?

oppgave_5.m
alfabet = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', ...
           'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z'];
disp(alfabet([13, 1, 20, 12, 1, 2, 5, 18, 11, 10, 5, 13, 16, 5, 11, 21, 12, 20]));

Videoforklaring (4:20)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
matlaberkjempekult
  • No labels