Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva skrives ut hvis vi kjører det følgende scriptet?

oppgave_3.m
x = 1:5
x([true,false, true, false, true])
x(true)
x > 3
x(ans)
mod(x,2)
mod(x,2) == 0
x < 2 | x >= 4 & mod(x, 2) == 0
x(x < 2 | x >= 4 & mod(x, 2) == 0)

Videoforklaring (14:44)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
x =
   1   2   3   4   5
ans =
   1   3   5
ans =
   1
ans =
   0   0   0   1   1
ans =
   4   5
ans =
   1   0   1   0   1
ans =
   0   1   0   1   0
ans =
   1   0   0   1   0
ans =
   1   4
 • No labels