Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hvilken verdi har M etter at vi kjører dette scriptet?

oppgave_2.m
M = [1, 2, 3, 4; 5, 6, 7, 8; 9, 10, 11, 12];
M(1,2) = 5;
M(end,end) = 90;
M([1,2], 1) = M([2, 3], 1);
M(:,[3, 2]) = M(:, [2, 3]);
M(1:end,:) = M - 1;

Videoforklaring (10:57)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
M =
   4   2   4   3
   8   6   5   7
   8  10   9  89
 • No labels