Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva skrives ut hvis vi kjører det følgende scriptet?

oppgave_1.m
[1, 2, 3]
[1; 2; 3]
[1, 2, 3; 4, 5, 6]
[1, 2, 3; 4, 5, 6]'
size(1:3)
size((1:3)')

Videoforklaring (8:15)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
ans =
   1   2   3
ans =
   1
   2
   3
ans =
   1   2   3
   4   5   6
ans =
   1   4
   2   5
   3   6
ans =
   1   3
ans =
   3   1
 • No labels