Child pages
 • Oppgave 1.1.4: Sammensatt oppgave om variabelbindinger og utskrift
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva blir skrevet ut hvis vi kjører følgende script?

oppgave_4.m
radius = 3;
radius = radius + 2;
diameter = 2*radius
diameter+1;
disp(diameter + 2)
ans
ans + ans
ans

Videoforklaring (6:54)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
diameter =
  10
  12
ans =
  11
ans =
  22
ans =
  22
 • No labels