Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hva skrives ut når vi kjører følgende script?

oppgave_3.m
x = 2;
2 + 2;
disp(ans + 1);
y = ans

Videoforklaring (8:27)

Svar

 Hvis du har prøvd selv, trykk her for å se svaret...
     5
y =
     4
  • No labels