Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

 • Plot
 • For-løkker

Pensum:

 • 3.7 User-Defined Functions That Return a Single Value
 • 4.1 The if statement
 • 5.1 The for loop

Et polygon kan representeres som to vektorer med henholdsvis x- og y-koordinatene i xy-planet. Femkanten på figuren kan representeres slik: x = [1 2 4 5 3], y = [3,7,8,4,1]
Figuren kan lages ved plot([1 2 4 5 3,1],[3,7,8,4,1,3])

 

Lag funksjonen polygonCircum. Parameterene er to vektorer: x og y. Disse angir punkter i xy-planet. Funksjonen skal returnere lengden langs kanten (omkretsen) av polygon gitt vektorene.
Lengden av en kant i polygon er gitt ved:

\[ \sqrt{ (x_i-x_{i+1})^2 + (y_i-y_{i+1})^2} \]

 

For å regne ut lengden på den første kanten i eksempelet får man:

\[ x_i = 1, x_{i+1} = 2, y_i = 3, y_{i+1} = 7 \]

 


Som gir: \( \sqrt{(1-2)^2 + (3-7)^2} = \sqrt{17} \)

 

Tips: Implementer en hjelpefunksjon, pytagoras, og bruk en for-løkke i polygonCircum.

 

polygonCircum([1 1 2], [1 2 2])      % 3.4142
polygonCircum([1 1 2 2], [1 2 2 1])    % 4
polygonCircum([1 2 4 5 3,1],[3,7,8,4,1,3]) % 16.9163 Dette er fra eksempelet over.
polygonCircum([1 2 4 5 3], [2 4 5 4 1])  % 11.7280