Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

  • Doble FOR-Løkker

Pensum

  • 5.2 - Nested FOR loops (star)
  • 5.4 - Loops with Vectors and Matrices: Vectorizing

 


a) 

Lag en funksjon, matrixSum(matrix), som tar inn en 3x3-matrise og returnerer summen av alle tallene i matrisen. Unngå å bruke matlab sin innebygde sum()-funksjon.

Eksempel på kjøring:
>> matrixSum([1 2 3; 4 5 6; 7 8 9])
ans =
    45

 

b) 

Utvid funksjonen (hvis du trenger det) slik at den kan summere alle n*m-matriser

Tips: Bruk den innebygde funksjonen, size(m,n). 

Eksempel på kjøring:
>> matrixSum([1 2 3 4; 5 6 7 8])
ans =
    36

 

c)

Lag til slutt en funksjon, matrixRowSum(matrix), som summer tallene multiplisert med radnummer. Tallene i rad 1 skal altså multipliseres med én før de legges til, tallene i rad 2 skal multipliseres med 2 og så videre.

Regnestykket for matrisen

1 2 3

4 5 6

blir: 1*1 + 1*2 + 1*3 + 2*4 + 2*5 + 2*6 =  36

 

Eksempel på kjøring:
>> matrixRowSum([1,2,3;4,5,6])
ans =
    36