Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kollokvieundervisningen starter opp litt ut i semesteret.

Kollokvieopplegget er et tilbud vi gir til studenter som ønsker å gjøre en innsats i faget, men som sliter med øvingene og elementær forståelse av programmering. Vi organiserer oppgave-trening i mindre grupper under veiledning av undasser. Det er satt opp 6 moduler, som hver tar for seg et tema i pensum.

Grunnet begrenset kapasitet, anses oppmøte for de som melder seg på som obligatorisk; dersom man ikke møter opp, vil man miste plassen sin. Vi ønsker å presisere at dette er et tilbud til de som virkelig trenger hjelp i faget, og ikke til de som har kontroll men ikke ønsker å gå glipp av noe.

Dersom du ønsker å delta på kollokvieopplegget, ta kontakt med din studass. Studassen vil deretter gjøre en vurdering på om du har behov for kollokvie og eventuelt melde dette videre. Dersom du får plass på en kollokviegruppe, vil du få en epost med mer informasjon om tid og sted.

NB! Alle oppgavene som løses i kollokviegruppene, med tilhørende løsningsforslag ligger på denne siden. Dersom noen trenger ekstra trening, kan disse oppgavene være til god hjelp. Dette er en grei sjekk på om man har behov for ekstra veiledning. Det anbefales også å danne egne kollokviegrupper der man løser oppgaver og veileder hverandre.

Kollokvie 1: Variabler og if-setninger

Teori: Kollokvie 1 - Matlab.pdf
Oppgaver: Variabler og if-setninger
Løsningsforslag: Variabler og if-setninger - Løsning

Kollokvie 2: While- og for-løkker

Teori: Kollokvie 2 - Matlab.pdf
Oppgaver: While- og for-løkker
Løsningsforslag: While- og for-løkker - Løsning

 

Kollokvie 3: Funksjoner

Teori:
Oppgaver: Funksjoner
Løsningsforslag: Funksjoner - Løsning

Kollokvie 4: Filhåndtering og datastrukturer

Teori: Kollokvie 4.pdf
Oppgaver: Filhåndtering og datastrukturer
Løsningsforslag: Filhåndtering og datastrukturer - Løsning

Kollokvie 5: Rekursive funksjoner

Teori:
Oppgaver: Rekursive funksjoner
Løsningsforslag: Rekursive funksjoner - Løsning

Annet

Litt forskjellig
Litt forskjellig - Løsning 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • No labels