Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

  • fprintf
  • Funksjoner

Pensum:

  • Kap 3.3.2
  • Kap 3.7

Du har hittil brutt kalenderen ned i mindre funksjoner. Nå skal de settes sammen og en kalender skal vises. 
disp() er for enkel, derfor må fprintf() benyttes.  Se fprintf for bruk. 

Å vise matrisedelene av kalenderen bør være en egen funksjon.

a) Lag funksjonen printDays. Den skal ta inn matrisen som funksjonen i oppgave 3 lager som parameter, og skrive ut datoene som vist i toppen av øvingen. Denne funksjonen skal ikke returnere noen verdi. Funksjonshodet kan dermed se slik ut:

function printDays ( days )
 
end

b) Lag funksjonen printCalendar. Parameterene er år og månedsnummer. Den benytter seg av getMonthName og getCalendar. Viser så de to første linjene av kalenderen før den kaller på printDays. Den skal ikke returnere noe, bare vise utskrift. 

 

Sidetype

Ferdig

Undersider, revidert

Undersider, til revisjon

oppgaver

70

0

0