Skip to end of metadata
Go to start of metadata

I denne oppgaven skal vi utvide Hangman-programmet fra øving 7 slik at det også blir spennende å spille alene. Du skal gjøre det mulig å generere et tilfeldig ord fra filen words.txt og bruke dette som løsningsord i Hangman-programmet ditt.

a)

Skriv et program som laster inn filen words.txt og returnerer ordene i en cell-array.


>> loadWords('words.txt')
ans =
 1×122 cell array
 Columns 1 through 5
  {'skulle'}  {'sammen'}  {'kommer'}  {'første'}  {'mellom'}
 Columns 6 through 10
  {'kanskje'}  {'bergen'}  {'hennes'}  {'tilbake'}  {'gjennom'}
... % Og så videre

b) 

Skriv en funksjon som tar inn cell-arrayen fra oppgave a) og returner et tilfeldig ord fra denne.

>> pickRandomWord(words)
ans =
  'hendene'

>> pickRandomWord(words)
ans =
  'kampen'

c)

Utvid hangman-programmet fra øving 7 slik at brukeren kan velge hvorvidt det skal tas inn et selvvalgt ord eller ikke. Dersom det ikke skal tas inn et selvsagt ord, skal du bruke funksjonen fra oppgave b) til å generere et tilfeldig ord. 

>> playHangman(false)
Tilfeldig ord generert!
	o----------------- o
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
  / \
	_ _ _ _ _ _ 
Gjett ny bokstav:g
	o----------------- o
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
  / \
	_ _ _ _ _ g 
.
.
.
.
.
Gjett ny bokstav:k
	o----------------- o
	|		  		  |
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
  / \
	v i k t i g 
Gratulerer, du vant!
 
>> playHangman(true)
Skriv inn ordet som etterspørres:jobba

	o----------------- o
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
	|		
  / \
	_ _ _ _ _  
.
.
.
.
.
Gjett ny bokstav:a
	o----------------- o
	|		  		  |
	|		 		 _\\//^
	|		 		 (_oo
	|		 		  |
	|				 /|\
	|				  |
	|		
	|		
	|		
  / \
	j o b b a 
Gratulerer, du vant!
 • No labels