Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Læringsmål:

 • FOR-Løkker
 • Funksjoner

Pensum

 • 4.1 - The if statement
 • 4.2 - The if-else statement
 • 4.3 - Nested if-else statement
 • 5.1 - The FOR loop
 • 5.4 - Loops with Vectors and Matrices: Vectorizing


a) 

Gitt følgende sang (med ukulele):

"Fiskebolla lengter etter havet
For havet det er fiskebollers hjem
Dette var det 1. verset
Nå er det bare 99 igjen"

Lag en for-løkke som printer ut alle versene med korrekte tall som anvist i verset.
Bonus: Syng ett vers til studass. 

b) 

Nora har samlet en del mynter i sparegrisen. Mynttelleren gir en liste med verdier på hver mynt som telles, f.eks [20, 20, 10, 20 , 5, 1, 10] . Lag funksjonen countCoins(coinList) som tar inn en liste og returnerer antall 1, 5, 10 og 20-kronere i listen. Dette kan gjøres både med og uten for-løkke. Vil switch eller if-else være mest effektivt her?

Eksempel på kjøring:
>> countCoins([20, 20, 10, 20 , 5, 1, 10])
ans =
   1   1   2   3
>> countCoins([1, 20, 10, 10 , 5, 1, 1, 20, 10, 5])
ans =
   3   2   3   2
>> countCoins([1, 20, 10, 10 , 5, 1, 1, 20, 10, 15])
Error using countCoins (line 14)
Kun gyldige mynter! 


c)

Lag en funksjon, sumCoins(coinList), som teller opp myntene og skriver ut hvor mange mynter som har blitt talt og hvor mye penger det var totalt.  

Tips: Kopier countCoins(coinList) og utvid den med en variabel som holder tellingen på hvor mye penger som har blitt iterert over. 

Eksempel på kjøring:
>> sumCoins([20, 20, 10, 20 , 5, 1, 10])
Etter 7 mynter har vi talt opp 86 kroner
>> sumCoins([10, 20, 1, 20 , 5, 5, 20, 10, 5, 5, 5, 10, 1, 20, 20, 10])
Etter 16 mynter har vi talt opp 167 kroner
>> sumCoins([10, 20, 1, 20 , 5, 5, 20, 10, 5, 5, 5, 10, 1, 20, 20, 100])
Error using sumCoins (line 15)
Kun gyldige mynter!

 

 

 

d)

Nora kjøper middag hver dag på hangaren. Hun vil bruke de største myntene først. Lag en funksjon, coins(price) som skriver ut hvor mange av hver mynt hun må ha med seg basert på hva middagen koster: 


Eksempel på kjøring:

           >> coins(93)

       Antall 20-kroninger: 4
       Antall 10-kroninger: 1
       Antall 5-kroninger: 0
       Antall 1-kroninger: 3

 

1 Comment

 1. Unknown User (larshb)

  Fiskebolla lengter etter havet
  For havet det er fiskebollers hjem
  Dette var det siste verset
  Nå starter vi på 100 igjen