Denne siden gir en oversikt over pensum i faget TDT4100 Objektorientert programmering med Java. Noen av temaene er forutsatt kjent før en tar TDT4100 og er med for kompletthets skyld.

Temaene er delt i fire

  • Objektorientert programmering - begreper og konstruksjoner som er viktig for objektorientert utviklingsmetodikk og som støttes av UML og de fleste objektorienterte språk. Dette utgjør teoridelen av TDT4100.
  • Java-programmering - bruk av Java for implementasjon av objektorienterte programmer, slik at en kan realisere det en har designet. Sammen med bruk av VSCode utgjør dette praksisdelen av TDT4100.
  • VS Code - bruk av VSCode, som eksempel på moderne verktøy for programutvikling.
  • Prosedyreorientert programmering - programmeringsbegreper og -konstruksjoner som utgjør kjernen i de fleste programmeringsspråk, også de som ikke er objektorientert. Dette skal være kjent før en tar TDT4100.

Tabellen under gir ulike oversikter over wiki-innholdet


  • No labels