Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

SESYFOSS – SEniornetts SYstem For Ofte Stilte Spørsmål.

Temaet er IKT. Målgruppen er seniorer som søker mer kunnskap om hvordan man bruker datautstyr.

Mange seniorer kan for lite om datautstyr og om digitale informasjonstjenester. SESYFOSS prosjektet tilbyr en samling opplysninger om IKT. Disse opplysningene er så enkelt beskrevet at de er forståelige for folk som ikke kan synderlig mye om IKT.   SESYFOSS samlingen av IKT-opplysninger er ment å brukes til 

Førstegangsbrukere av SESYFOSS anbefales sterkt å lese brukerveiledningen. Klikk på feltet i snarvei-linjen øverst i denne teksten, der det står Brukerveiledning i blått.

Snarvei-linja

Øverst i dette dokumentet, før teksten starter, har vi lagt inn en "snarvei-linje" som du kan bruke for å nå aktuelle IKT-opplysninger. Snarvei-linja er tilgjengelig på alle SESYFOSS dokumenter som inneholder IKT-opplysninger. Alle IKT-opplysninger i SESYFOSS er knyttet opp til ord som karakteriserer IKT-opplysningen. Disse kan brukes som søkeord. Du kan starte å bruke SESYFOSS umiddelbart ved å legge inn søkeord helt til høyre i snarveilinja. 

Søking etter SESYFOSS IKT-opplysninger

Det enkleste er skrive inn søke-ord i feltet 'Søk i SESYFOSS' til høyre i snarvei-linja øverst i dette dokumentet. Der er også tilgjengelig hjelp til å finne ut mer om hvordan du kan søke, og til å finne gode søkeord.

Presentasjon på dataskjermen av SESYFOSS IKT-opplysninger

IKT-opplysningene presenteres på skjermsider av den type du nå leser. Teksten på skjermsidene er en blanding av norsk og engelsk, som forklares både i en kort veiledning og i en grundigere beskrivelse. I snarvei-linjen kan du klikke på snarveier til Hjemmeside, innhold, osv.

Introduksjon for nybegynnere

For nybegynnere, som kan nær til ingenting, har vi laget et kort introduksjonskurs som lærer opp nybegynneren i hvordan man kan hente data fra internett. Du får tilgang til kurset ved å venstre-klikke på den lyseblå teksten i forrige setning. Dersom du ikke vet hvordan du skal venstre-klikke så må du søke hjelp hos noen som kan (en nabo eller et barnebarn). Når du har lært å klikke på den lyseblå teksten skal du kunne klare deg på egenhånd ganske lenge.

SESYFOSS er et system i utvikling.

Ikke alt virker like tilfredsstillende. Spesielt er samlingen av IKT-opplysninger fremdeles for liten til at den er nyttig for annet enn eksperimentell bruk.

SESYFOSS utvikles av Seniornett Trondheim.

 

Data om kunnskapselementet
Forfatter
Problem
formulering
Dato
Forfatter
Problem
løsning
Dato
Kontrollert
av
Godkjent
dato
Revidert
av
Revisjons
dato
 asb 170104