Child pages
  • HiST - dokumentarkiv
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Styrets behandling av saken

16.01.15 Endelig vedtak fattet av Styret "HS-V-01/15 Institusjonelle veivalg for HiST"

31.10.14 Styrets svarbrev til KD "Innspill til arbeidet med fremtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren"

13.10.14 Styrets behandling av innspill til KD

24.09.14 Styrets drøfting av Strukturmeldingen

 

Avdelingenes behandling av saken

13.10.14 Avdelingenes innspill til Strukturmeldingen

12.01.15 ALTs innspill til Strukturmeldingen - korrekt versjon

 

I media

05.01.15 I Adressa: Næringslivet vil bli taperen

22.09.14 I Universitetsavisa.no Derfor er fusjon med NTNU best for HiST

17.09.14 I Universitetsavisa.no HiST vil ha NTNU-fusjon

17.09.14 I Universitetsavisa.no Vil helst være for seg selv

  • No labels