Child pages
 • -TIA II
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet

TIA-II er en fortsettelse av TIA- prosjektet som har kjørt i Basis IT programmet. Oppdatering av siden vil skje kontinuerlig.

Målsetting

Prosjektet TIA II skal jobbe videre med arbeid gjort i TIA. Målet for 2014 er å levere en implementasjon av en tjenesteorientert arkitektur som er så ferdig at den kan overleveres til forvaltning og drift. Det skal finnes et TIA- tjenestelag på toppen av arkitekturen med minst en produksjonssatt tjeneste som benyttes av et annet prosjekt/i et annet grensesnitt. Implementasjonen og opplæring i denne skal være overlevert til drift.

Hvem berøres og involveres

TIA-II inngår som en del av programmet BasisIT-II, med

TIA-II Styringsgruppe

 • Håkon Alstad
 • Stein Stendahl
 • Hanne M. Glad (->1.8.14)
 • Carl-Fredrik Sørensen (->1.9.14)

TIA-II Prosjektleder: Hege Knotten
TIA-II prosjektteamet består av følgende vår 2014:

 • Arne Venstad
 • Erlend Gutteberg
 • Geir Hauge
 • Jörg-Christian Birmes
 • Trond Kandal
 • Tore W. Hermansen
 • Jostein Gunnes

 

Hvem blir berørt av av leveransene og hvordan blir disse involvert i arbeidet?

Hva skal leveres

Arkitekturmessig skal TIA få på plass autorisasjon slik at personer og tjenester kan autoriseres i forhold til tilgang på data og tjenester fra TIA. Det vil også bli jobbet med å muliggjøre tilbakeskriving av data gjennom tjenestene. Overvåking av arkitekturen og dataflyten skal videreutvikles. Arkitekturen skal kunne tåle 2 parallelle releaser.

Utover det arkitektoniske, skal TIA II levere minst en tjeneste som skal benyttes av et annet prosjekt/ i et annet grensesnitt. Hvilken/ hvilke tjenester dette er må avgjøres i samråd med styringsgruppen.

TIA arkitekturen (desember 2013):

Suksessfaktorer

Hvilke krav til suksess er satt?

Milepæler og framdrift

Hvilke milepæler foreligger og hva er status på framdriften?