Child pages
  • -System for booking av leiested
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet

Målsetting

Eksternt finansierte forsknings- og utviklingsprosjekter er et viktig supplement til den ordinære virksomheten ved universiteter og høyskoler (UoH-sektoren). I mange fagmiljøer er prosjektene avgjørende viktig. Eksterne bidrag kan gi bedre vilkår for mye av forskningen, men krever også egeninnsats fra de forskningsutførende institusjonene – ikke minst i form av forskningsinfrastruktur.

UHRs anbefaling fra høsten 2012 er at totalkostnadsmodellen (TDI), herunder leiested, innføres ved norske universiteter og høyskoler i 2014.

For øvrige informasjon: Leiested Håndtering av eksperimentell infrastruktur ifm. eksternt finansierte prosjekter i UoH-sektoren

Hvem berøres og involveres

Hvem blir berørt av av leveransene og hvordan blir disse involvert i arbeidet?

Prosjektorganisasjon / rolleNavnOrg.enhetFra dato Til dato
ProsjekteierHåkon AlstadNTNU IT01.11.2014 
StyringgruppenslederLise T SagdahlØkonomi avd01.11.2014 
Medlem styringsgruppeAud Magna GabrielsenØkonomi avd01.11.2014 
ProsjektlederElisabeth GuillotNTNU IT01.11.2015 
ProsjektdeltagerThomas NerlandAnskaffelsesseksjon15.12.2014 
Hva skal leveres

Målet med prosjektet er å synliggjøre og få oversikt over bruk av tid og ressurser på leiesteder og laboratorieutstyr. Dette for å sikre korrekt belastning av timer på prosjektene, samt å forenkle prosessen med administrasjon og utnytte kapasiteten bedre. Løsningen skal fungere både internt og eksternt.

Forventet gevinst
  • Effektivisere tidsbruken for brukere, i forbindelse med å reservere tid ved et leiested, ved hjelp av et elektronisk system for booking av leiested.
  • Effektivisere time (eller andre enheter) registreringsprosessen som skal belastes prosjektene som benytter leiestedet.
  • Korrekt fakturering av prosjekter i Maconomy
Milepæler og framdrift

 

Milepæl

Dato

Oppstart pilot:

11.08.2015
Avslutning pilot:01.11.2015
Deployment/Go Live:10.12.2015
Integrert løsning (Maconomy/TIA)21.03.2016
Prosjektavslutning:Q1 2016