Child pages
 • -Studentkort
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet


Ny løsning IDC er satt i drift august 2015.

 • Dataflyt etablert ved bruk av TIA.
 • Overføring av strekkoder via fsat/FS og Bibsys for utlån.
 • Overføring av mifare-ID'er via BAS/AD og felles utskrift.

 

Prosjektgruppe

PE: Marit Grønning-Moe - Leder Adgangskontrollen (Byggsikring)

Avtaleansvarlig: Marian Brandt (Innkjøp)

STG:

PL: Ole Einar Brækken

Arbeidsgruppe implementering:

 • Dataflyt (TIA):
  • Hanne Midttun
  • Erlend Gutteberg
  • Arve Vanvik
 • Plattform:
  • Ole Kristian Hoel
  • Brynjulf Mauring
Målsetting

Byggsikring (Adgangskontroll) ønsker å fornye eksisterende løsninger for produksjon, administrasjon og bruk av den kortbaserte adgangskontroll løsningen ved NTNU.

Byggsikring har startet opp et arbeide med å avklare krav og behov for ny løsning - og ønsker bistand fra "it-siden" ift it-tekniske krav både ift å erstatte dagens "rutiner", samt bistand med å skissere ny og ønsket dataflyt. Ny løsning vil også forhåpentlig muliggjøre bedre utnyttelse av ressurser, bedre sikkerhet, effektivisering av arbeidsprosesser og deling av informasjon mellom flere systemer.

Hvem berøres og involveres
 • alle studenter (og ansatte?)
 • adgangskontrollen/ driftsavdeling
 • tilgrensende systemer (dataflyt inn og dataflyt ut)
Hva skal leveres

Bistå Byggsikring med;

 • å avklare dataflyt
 • å avklare behov og bruksområder (nye og eksisterende)
 • å definere it-relaterte krav (funksjonelle og tekniske) ifm anskaffelse
 • dialog ifm forhandlinger/anskaffelse
 • implementering løsning og integrering av grensesnitt
 • bistå med sammenstilling av data (gml db og nye overføringer fra TIA)
 • evaluering og test
 • produksjon og drift
Suksessfaktorer

?

Ny løsning som ivaretar alle definerte behov og effektivisering av administrasjon, samt løsning som gir fleksibel, sikker og god funksjonalitet for sluttbruker.

Ny løsning i produksjon og ferdig testet (i god tid) i forkant av studiestart august 2015.

 

Milepæler og framdrift

Fase 1: Kravperiode - oktober/november 2014

Fase 2: Anskaffelse - desember 2014/mars 2015

Fase 3: Implementering - mars/mai 2015

Fase 4: Evaluering/ test - mai 2015

Fase 5: Produksjon løsning - 1. juni 2015

Fase 6: Inntak studenter (produksjon kort) --> August 2015