Child pages
  • -Stoffkartotek
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet

Målsetting
  • Sørge for at tilstrekkelig autentisering og autorisasjon blir implementert i forhold til risikovurdering av systemet.
  • Sørge for at tilstrekkelig samhandling mellom NTNU, Sintef og St.Olav blir ivaretatt for å oppnå bedre samarbeid på felles lokasjoner
Hvem berøres og involveres

Systemadministratorer, Administratorer, Stoffkartotekmatrisen involveres i utarbeidelse av behovsspesifisering av påloggingsløsning og samhandlingsløsning av Stoffkartoteket.

NTNU-IT ved Sikkerhetsleder IT, Virksomhetsarkitekt, IT-drift involveres i utarbeidelse av behovsspesifisering og implementering av påloggingsløsning og samhandlingsløsning av Stoffkartoteket.

Hva skal leveres
  • Påloggingsløsning som er i henhold til definert rammeverk
  • Tilrettelegge for effektiv samhandling mellom ulike aktører på felles lokasjoner
Suksessfaktorer
  • Implementere en påloggingsløsning som er i henhold til definerte rammeverk.
  • Lokasjoner som er felles med definerte aktører vil lettere samhandle og oppnå en bedre oversikt, og oppfølging av kartoteket vil bli mer effektivt.
Milepæler og framdrift

Hvilke milepæler foreligger og hva er status på framdriften?