Child pages
  • -Risikovurdering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sammendrag av prosjektet

Et digitalt system for gjennomføring og registering av risikovurderinger ved NTNU har vært etterlyst i mange år. Oppfølging av gjennomførte risikovurderinger har vært utfordrende, og enhetene har ulik praksis for gjennomføring, registrering og dokumentasjon av risikovurderinger. Det er besluttet å ta i bruk et risikovurderingssystem fra samme leverandør som har levert avvikssystemet til NTNU. Prosjektet skal jobbe med å få tilpasset og innført risikovurderingssystemet for NTNU. Prosjektet vil ha fokus på risikovurdering i HMS-sammenheng.

Målsetting
  • Tryggere arbeidsplass for ansatte og studenter.
  • Risikovurderingssystemet skal være et system som kan brukes til å risikovurdere alle områder innen HMS, inkludert ergonomi og psykososiale forhold.
  • Antall gjennomførte risikovurderinger skal økes. 
Hvem berøres og involveres

Linjeledere, HMS-koordinatorer/Rådgiver, Verneombud, Prosjektledere, Veiledere, Vitenskapelig ansatte, Administrativt ansatte, Teknisk ansatte, Driftsmedarbeidere, Instrumentansvarlige, Romansvarlige. 

Involvering vil foregå ved informasjon og opplæring. 

Hva skal leveres

RiskManager Risikovurderingsmodul som omfatter registrering, vurdering og oppfølging av risiko. Modulen ivaretar behovet for å gjennomføre risikovurderinger innen kvalitetsområder og for ulike verdier. Løsningen forenkler arbeidet og oversikten over vurderinger av risiko. Gjennom bruk av programmet vurderes aktuelle uønskede hendelser mht. konsekvens og sannsynlighet og dette måles mot akseptkriterier/krav og resultatet presenteres. Restrisiko kan følges opp ved hjelp av iverksetting av tiltak og ansvarsfordeling og rapporter gir oppdaterte oversikter innen hver enhet og for ulike risikoområder.

Suksessfaktorer

En felles standard for hvordan risikovurderinger skal gjennomføres.
God dokumentstyring - ett felles lagringssted for risikovurderinger.
Tydeliggjøring av ansvar og oppfølging.
Lettere å holde oversikt over risikovurderinger.
Godt hjelpeverktøy for å strukturere arbeidet med risikovurderinger. 

Milepæler og framdrift
MilepælerDatoNy datoStatus

Prosjektdefinisjonen ferdig

04.02.2013

 Godkjent 15.02.2013

Ferdig med tekniske tilpasninger

22.03.2013

01.05.2013Ok. Ord og uttrykk er endret

Opplæring ferdig avklart

22.03.2013

01.06.2013Ok ifm opplæring i versjon 3.5
Utprøving av versjon 3.5 avsluttet01.10.2013 Ferdig gjennomført
Installasjon av versjon 4.001.10.201326.05.2014Ok
Starte opplæring i versjon 4.001.11.201309.05.2014Ferdig, men ekstra kursdager skal gjennomføres i slutten av oktober
Løsning klar for driftsettelse19.12.201328.10.2014Løsningen er i dag i drift, men oppgradering til endelig versjon og lansering gjenstår

Prosjekt avsluttet

28.06.2013

01.11.2014 

 

 

 

 

 

1 Comment

  1. Unknown User (evajohk)

    Planen er under revurdering