Child pages
 • -Kvote studentprint
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet

Målsetting

Prosjektets mål er å innføre sentral løsning for kvoter på studentprint før semesterstart høsten 2014. I tillegg skal NTNU IT overta drift, forvaltning og rekvisitahåndtering for alle multifunksjonsskrivere studenene benytter ved NTNU.

Prosjektet omfatter ca 90 skrivere fordelt på 8 campus (Gløshaugen, Valgrinda, Dragvoll, Øya, Tyholt, Jonsvannsveien, Olavshallen, og Innherredsveien). Noen av skriverne er allerede utstyrt med Equitrac og kortleser ved prosjektstart. De resterende blir utstyrt med dette av prosjektet. Det er inngått avtaler med kortselskap for å kunne iverksette en betalingsløsning for Equitrac.

Orakeltjenesten vil stå ansvarlig for brukerstøtte, leverandørkontakt og rekvisitahåndtering for skriverparken etter sentralisering. Det skal innføres et sentralt overvåkingssystem for skriverparken per orakelskranke.

Eierskap og kostnader for skriverparken skal overtas av NTNU IT i løpet av høsten 2014.

Organisering

Prosjektet er en del av programmet IT i utdanningen. I tillegg til programmets styringsgruppe har prosjektet en egen styringsgruppe.

Prosjektets styringsgruppe:

Kirsti S. Moe (programleder)

Ola Ervik (Seksjonssjef for Plattform ved NTNU IT).

Prosjektleder: Hege Knotten

Prosjektgruppe:

Monica Reppe

Ola Jenssen

John H. Kolstad (04.08.14 ->)

Hvem berøres og involveres

Studenene ved NTNU får et enhetlig utskriftstilbud, på tvers av studiested ved NTNU. Det innføres også kvoter med mulighet for påfylling gjennom en betalingsløsning dersom en student har behov for flere utskrifter enn det som tilbys i kvoten.

Lokale skriveransvarlige slipper ansvar for innkjøp, drift, forvaltning og påfylling av blekk og papir for sine lokale skrivere.

NTNU får en felles løsning for alle studenter, mulighet for å overvåke forbruk og justere kvoter sentralt. NTNU får også mulighet til å sette inn forbruksreduserende tiltak der man evt. ser behov for dette. NTNU vil på sikt kunne få stordriftsfordeler på skriverparken.

NTNU IT får drifts- og forvaltningsansvaret for alle multifunksjonsskrivere med studenttilgang, samt ansvar for påfylling ab blekk og papir på disse skriverne.

Hva skal leveres

Studenten registrerer utskrifter gjennom en Equitrac-løsning. Når kvoten er brukt opp får ikke studenten skrevet ut mer før betaling gjøres med kredittkort (mest sannsynlig via Innsida).

Prosjektet må:

 • Få oversikt over antall skrivere, plassering og status på disse for å finne prosjektets omfang
 • Kjøpe og tilpasse betalingsløsning
 • Implementere et betalingsgrensesnitt for tjenesten
 • Overdra ansvaret for skriverne i punkt en
 • Designe og implementere prosess for påfylling 
Suksessfaktorer

Den viktigste suksessfaktoren er å levere kvote for utskrift for studenter i løpet av første halvår 2014.

Milepæler og framdrift
 • 01.02.14: Oppstart prosjekt
 • 06.08.14: B3 driftsmøtet
 • 12.08.14: Kvote på print og kortleser iverksatt på innmeldte skrivere
 • 01.09.14: Betalingsløsning levert
 • 16.09.14: Betalingsløsning fungerer
 • 04.12.14: Endelig godkjenning av overlevering og sluttrapport.