Child pages
  • -Kvalitet i utdanningen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet

Målsetting

Hva ønsker man å oppnå, hvilke reelle mål skal nås og hvorfor gjennomføres prosjektet?

Hvem berøres og involveres

Hvem blir berørt av av leveransene og hvordan blir disse involvert i arbeidet?

Hva skal leveres

Hva inngår i leveransen av funksjonalitet relevant for brukeren?

Suksessfaktorer

Hvilke krav til suksess er satt?

Milepæler og framdrift

Hvilke milepæler foreligger og hva er status på framdriften?