Child pages
  • -Klimafot Avfall
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Målsetting

Prosjektet eies av Driftsavdelingen, og har som mål å redusere klimafotavtrykket (CO2-indikator for å måle miljøprofil) som kommer fra NTNUs avfallsproduksjon. Dette skal oppnås ved at avfallsmengden reduseres og sorteringsgraden økes.

Hvem berøres og involveres

Alle som ferdes på campus blir berørt av prosjektet. Det legges til rette for at den enkelte bruker (student, ansatt, gjest)  sorterer det som skal kastes.

Mange enheter og ansatte i driftsavdelingen må endre arbeidsmåte og rutiner for at prosjektet skal nå sine mål.

Hva skal leveres

Det skal legges til rette for at brukerne enkelt kan kildesortere  avfall så riktig som mulig.

Det skal legges til rette for at innsamling og levering av avfall skjer så miljøvennlig og effektivt som mulig.

Suksessfaktorer

Involvering og positiv medvirkning fra bygningsansvarlige, renholdere, transportmedarbeidere og driftsoperatører.

At alle studenter og ansatte så enkelt som mulig kan bidra til prosjektets mål.

Milepæler og framdrift

Analyse av status, muligheter og løsningsalternativer, samt plan for gjennomføring skal foreligge i desember 2013.

Avtaler, utstyr, arealer, rutiner, informasjon, opplæring osv. skal være klart for innsamling og levering av sortert avfall ut av NTNU i juni 2014.