Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet Innovativ Utdanning IT (blitt en del av NTNU Toppundervisning/IT i utdanning)

Målsetting

NTNU skal være internasjonalt konkurransedyktig og attraktivt for dyktige ansatte og studenter. IT og digitalisering endrer fundamentet for utdanning og kunnskapsproduksjon, og digitale og mobile teknologier er i ferd med å transformere måten utdanning formidles og kunnskap hentes.

Hovedformålet med prosjektet er å etablere en langsiktig plan med prioriterte tiltak/prosjekter i tråd med hvor NTNU ønsker  være i et 3-5 års perspektiv. Samt iverksette tiltak for å tilrettelegge og løfte bruk av digitale tjenester innen utdanningsområdet .

Prosjektet er etablert som et samarbeid mellom Studiesjefen og NTNU IT. 

Sterk kobling/sammenheng med NTNU IT sitt Program IT i Utdanningen.