Child pages
  • -IT i utdanningen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av programmet

Målsetting

 

Mål nr

Beskrivelse av Effektmålet

EM-1

Økt kvalitet på utdanningen gjennom etablering av gode IT løsninger. Dette for å sikre utdanning på et høyt internasjonalt nivå.

EM-2

Økt støtte av IT i studiehverdagen gjennom å tilby enhetlige og moderne IT-løsninger for ansatte og studenter.

EM-3

Økt samhandling mellom studenter, ph.d.-kandidater, faglærere og administrasjonen gjennom bruk av samhandlingsverktøy.

EM-4

Gjennom tilrettelegging av IT løsninger/infrastruktur skape økt tilgang på fleksible og innovative utdanningsmetoder.

 

Hvem berøres og involveres

Hovedfokus i programmet er løsninger som er rettet mot studenter og faglærere.

Hvilke prosjekter inngår

Porteføljen til programmet består i 2015 av følgende prosjekter/aktiviteter:

Nr

Prosjektnavn

Eier

Kommentar

1

e-læringssystem

Studie-avdelingen

Pågående prosjekt

2

Innovativ utdanning

Studie-avdelingen

 Pågående prosjekt

3

Studieplan på Web

Studie-avdelingen

 Pågående oppdrag

4

Digital eksamen gjennomføring H14/V15

Studie-avdelingen

Pågående prosjekt

5

Digital Eksamen/Vurdering ved NTNU

Studie-avdelingen

Oppstart Q1 2015

6

IT verktøy til støtte for læring

NTNU IT

Oppstart Q1 2015

7

Echo 360 ved NTNU

Studie-avdelingen

Oppstart Q1 2015

9

Videoportal

 

Studie-avdelingen

Oppstart Q1 2015

Suksessfaktorer

Hvilke krav til suksess er satt?

Milepæler og framdrift

Hvilke milepæler foreligger og hva er status på framdriften?