Child pages
  • -Felles klientdrift
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet

Målsetting

Å definere hva felles klientdrift skal inneholde ved NTNU og fusjonspartnere HiX (Hist,HiA,HiG), og implementere dette.  

Hvem berøres og involveres

I prosjektet vil alle IT enheter ved NTNU og HiX bli berørt. Alle skal delta i definisjonen av felles klientdrift.

Hvordan tjenesten skal utøves berører også alle IT enheter ved NTNU og HiX.

Forprosjektet har avklart hvem felles klientdrift skal leveres til og for hvilke klienter innen NTNU. Hovedprosjektet vil omfatte en løsning for både NTNU og HiX basert på erfaringer/avklaring gjort i forprosjektet

 

Prosjektorganisasjon / rolleNavnOrg.enhetFra dato Til dato
ProsjekteierHåkon AlstadNTNU IT05.01.15 
Medlem styringsgruppe    
Medlem styringsgruppe    
     
Prosjektleder forprosjektHege KnottenNTNU IT05.01.1501.06.15
Prosjektleder hovedprosjekt HiXMorten Jensen 01.06.1501.03.16
Prosjektleder hovedprosjekt HiXTrude S. Gundersen 01.03.16 
Prosjektleder hovedprosjekt NTNUTrude S. Gundersen 15.09.1530.03.2017
Prosjektleder hovedprosjekt NTNUJan Ole WaagenNTNU IT01.04.17 
ProsjektdeltagerMorten LundNTNU IT05.01.15 
ProsjektdeltagerFredrik KristensenNTNU IT05.01.15 
ProsjektdeltakerLasse B. GustavsenNTNU IT05.01.15 
Hva skal leveres

Forprosjektet skal avklare hva den enkelte enheten ved NTNU ønsker å oppnå med Felles klientdrift og søke en løsning som best mulig imøtekommer disse. Man må også se på om dagens infrastruktur og prosesser kan forbedres i forhold til ny felles løsning.

Hovedprosjektet skal implementere løsninger og prosesser forprosjektet kommer fram til, men også implementere en løsning som innbefatter fusjonspartnere.

Hovedprosjektet er delt mellom to prosjektledere, hvor fokuset er rettet mot HIX for Morten og "gamle" NTNU for Trude

Forventet gevinst

Ensartet tjeneste for hele "nye" NTNU (NTNU og HiX). Felles infrastruktur og brukerstøtte.

Milepæler og framdrift

05.01.15: Oppstart forprosjekt

30.04.15: Avslutt forprosjekt

15.08.15: Oppstart hovedprosjekt

01.12.16: Overføre tekn/ adm ansatte til administrerte klienter hos sentral IT

2017: Se på vitenskapelige ansatte